About Kam Abong (Lun Bawang)

Agne Padan & Kam Agong

Kam Agong tinganak 9.7.1957, anak buleng Agong Dawat, veteren Perang Dunia II, Ketua Kampung dei Long Semadoh, Lawas, Sarawak. Ieh retnan suku Lun Bawang, suku luk pun-pun mudeng bang puneng arur Borneo.

Lun Bawang kerja deh ame lati idih ideh mulun menu inan Tuhan, luk tetenen lun Kristen retnan Sideng Injil Borneo. Kam Agong seburur lemulun luk mulun metot inan Tuhan dan ieh inan 8 anak. Ieh ceh tinan luk mangun ku tueh bang tetek ruma neh. Ieh ngasa dawa anak neh sendiri idih mada nedeh bang belajar pana. Ieh maya lawe awan neh ame lati idih pegadi ngeneu kerja-kerja bang kampung.

Ieh mada anak-anak neh menani dingan merot muzik. Ieh pana seburur lemulun luk metueh maya kekemen bang sideng. Bang tuda-tuda kereb luk nepelaba, na inan dalan maya tana idih kapal mecing Long Semadoh. Idih deh terpaksa nalan kukud kira-kira’dueh atau teluh migu baruh mecing su kedai luk paling uneng iehneh dei Lawas idih mabeh sesut barang ruen masui. Usin luk nekalap deh pakai melih barang kuan tetek ruma deh ideh muli maya dalan luk mepad pad mecing dei Long Semadoh.

Ieh ceh tinan luk metueh bang kekemen neh, maya kebala tuda-tuda kinanak sekampung ieh na pernah ne met luk mebarat. Anid pieh ame nenganak ieh saget metueh burur. Amung-amung tenganak neh biasa’mo. Inan anak-anak nidih tinganak neh tunge ruma dan sebuang dei klinik luk tunge. Luk nenier keneh iehneh bidan kampung dingan jururawat. Idih anak neh luk ke 8 tinganak dei Hospital Lawas idih doktor luk nenier keneh.